Skip to content

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

 

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings- och marknadsföringssyfte.

 

Personuppgifter, adress- och kontaktuppgifter, lagras när order läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

 

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR-krav både när det gäller säkerhet och uppfyllande av registrerades rättigheter.

 

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

 

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Datainspektionens hemsida:https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@ullpellets.se

Mallas Stenstugu AB, org.nr 556867-7271

Endre Stenstugu 424, 62177 VISBY