Skip to content

MALLAS ULLPELLETS är en trädgårdsgödning som består enbart av sönderdelad och pelleterad fårull. Det är ull från svenska får som inte har rätt kvalitet för att förädlas, istället pressas den otvättade ullen till pellets, inget är tillsatt, inget är fråndraget. Bara ull, helt enkelt! I processen hettas ullen upp vilket dödar av ev bakterier och frön. MALLAS ULLPELLETS är alltså en ren naturprodukt. Dessutom av förnybar råvara (ullen växer ju på fåren och måste klippas varje år) och i en process där vi enbart använder fossilfri energi (vi pressar pellets med el från vindkraft och egna solceller). Lokalen värms med träflis från gotländskt virke, oftast till och med från vår egen skog 🙂

Ull innehåller rätt mycket kväve, nästan ingen fosfor och en del kalium (NPK 11-0.1-4.5). Näringen utsöndras sakta – efterhand som ullen bryts ner så – detta är ingen snabbverkande näring utan mer ett långsamverkande tillskott i odlingarna. MALLAS ULLPELLETS har också många andra goda egenskaper; främst som fuktbuffrare eftersom ullen drar åt sig fukt och bevarar den istället för att bara släppa igenom den. Pelletsen expanderar också när de blir fuktiga och hjälper därför till att hålla jorden luftig och lucker, vilket i sin tur underlättar humusbildning och bidrar till att hålla jorden frisk.

Ullen kommer från får i Sverige och är en biprodukt från ULLKONTORET på Gotland. ULLKONTORET  köper in ull direkt från svenska fårbönder, tvättar i stor skala och säljer vidare. En del av ullen som kommer in är för tovig, skräpig eller grov för att kunna tvättas och förädlas till textila produkter. Det är den ullen som nu kan pressas till MALLAS ULLPELLETS istället!

Vill du bli återförsäljare, kontakta Fredrik på 076-007 3015

Är du privatperson och vill köpa Mallas Ullpellets hittar du dem bl a här.